Boeren bezetten Brussel

WebHawkjuh

Melkveeboeren uit België Duitsland, Frankrijk en ons land zijn maandag met onder meer tractoren op weg naar Brussel. Ze gaan daar actievoeren tegen de lage melkprijzen.

De boeren zijn bang dat ze door Europese bezuinigingen minder subsidie zullen krijgen. Ze vinden dat hen het water nu al aan de lippen staat. Volgens Belgische media zullen er tegen het middaguur zo'n 1000 tractoren in Brussel zijn. De verwachting is dat op toegangswegen naar Brussel en in de buurt van de 'Europese wijk' grote verkeershinder ontstaat.