Vergoedingen meer dure medicijnen op de helling

Monique Verlind (DJMO)

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gaat de komende tijd veel meer dure medicijnen opnieuw tegen het licht houden. Van zo'n veertig dure geneesmiddelen wordt bepaald of ze in de toekomst nog in aanmerking komen voor vergoeding, zegt bestuurder Bert Boer zaterdag in de Volkskrant.

Onlangs lekte een conceptrapport uit waarin het CVZ het ministerie adviseerde de medicijnen voor patiënten met de zeldzame ziekten van Pompe en Fabry niet langer te vergoeden uit het basispakket. Dat advies kwam op veel kritiek te staan van onder meer politieke partijen.

In 2007 werd gestart met een proef om dure medicijnen waarvan de kosteneffectiviteit nog niet genoeg wetenschappelijk was bewezen, toch tijdelijk te vergoeden. Het CVZ zou na vier jaar beoordelen of de middelen blijvend zouden worden vergoed, zo werd destijds afgesproken. Dat moment is nu aangebroken.

Op de lijst van geneesmiddelen die worden herbeoordeeld, staan medicijnen die de overheid allemaal meer dan tweeënhalf miljoen euro per jaar kosten. Het gaat onder meer om een medicijn tegen leukemie bij kinderen en een middel tegen de zeldzame erfelijke ziekte van Hunter.

Het college houdt er rekening mee dat er de komende tijd nog meer discussie zal ontstaan over dure medicijnen die naar het oordeel van het CVZ niet meer langer mogen vergoed. "Het was niet voor niets een proef: we hadden bij aanvang een vermoeden dat de stoffen werkzaam zouden zijn, maar de effectiviteit was onvoldoende wetenschappelijk bewezen", zegt Boer in de krant.

Volgens het lid van de raad van bestuur van het CVZ spelen de kosten geen doorslaggevende rol bij de herbeoordeling. "De belangrijkste vraag is of het middel bewezen effectief is", aldus Boer. "Als dat niet zo is, is het niet verantwoord de gemeenschap daar financieel voor op te laten draaien."


Vergoedingen meer dure medicijnen op de helling (Foto: Novum)