De Jager: bijna alle bezuinigingen gehaald

Redactie

Ondanks de val van het kabinet worden de bezuinigingen van achttien miljard euro uit het regeerakkoord grotendeels gehaald. Van de achttien miljard die per 2015 moest worden bezuinigd, is slechts negenhonderd miljoen van de baan. Dat heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

Van de achttien miljard is 13,1 miljard euro al door de Tweede Kamer. Vier miljard is nog in behandeling. Van de resterende negenhonderd miljoen aan bezuinigingsmaatregelen is de behandeling stopgezet omdat ze controversieel zijn verklaard. "Het is een fors pakket, dat ondanks de val van het kabinet bijna helemaal doorgaat", zei De Jager.

Bovenop de 17,1 miljard wordt per 2015 nog eens 4,5 miljard omgebogen, met name in de zorg. Daarnaast is er nog het Kunduz-akkoord, dat bezuinigingsmaatregelen ter waarde van twaalf miljard bevat.

De Tweede Kamer sprak woensdag met De Jager over de zogeheten Voorjaarsnota, een jaarlijks document met aanpassingen van de rijksbegroting voor het lopende jaar. Dit jaar gaat het ook over de maatregelen uit het zogeheten Kunduz-akkoord, die in de Voorjaarsnota zijn opgenomen.

De Jager zei verder dat een van de meest omstreden maatregelen uit het akkoord, de forenzentaks, afkomstig is uit een 'keuzemenu' met mogelijke maatregelen van het ministerie van Algemene Zaken, het departement van premier Mark Rutte (VVD). Welke partij het tijdens het Catshuis-overleg als eerste heeft voorgesteld, zei De Jager niet te weten.

De Jager gaf antwoord op een vraag van PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk, een tegenstander van het Kunduz-akkoord. Plasterk constateerde dat geen van de vijf partijen die het Kunduz-akkoord sloten nog voluit achter de forenzentaks staan. Hij refereerde onder meer aan een eerdere uitspraak van Rutte. Die zei dat de forenzentaks in elk geval niet door de VVD was bedacht.

Plasterk diende een voorstel in om af te zien van de forenzentaks, die inhoudt dat voortaan belasting wordt geheven over de reiskostenvergoeding die werknemers ontvangen. De Tweede Kamer stemt daar donderdag over.