PVV-Kamerlid: GroenLinks is Rode Khmer

Mick (Philosocles)

In een nieuwe botsing over fatsoen in de Tweede Kamer heeft PVV-Kamerlid Harm Beertema de GroenLinks-fractie donderdag weggezet als aanhangers van de communistische Rode Khmer. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet moest ingrijpen.

Woensdag werd het PVV-voorstel om leerlingen 'u' te laten zeggen tegen leraren door de Tweede Kamer weggehoond, omdat de PVV in de Kamer zelf niet bepaald het toonbeeld van fatsoen zou zijn. Donderdag kwam Beertema op het onderwerp terug, naar aanleiding van het antwoord van CDA-onderwijsminister Marja van Bijsterveldt.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver herhaalde het standpunt dat scholen zelf moeten weten hoe leerlingen en docenten met elkaar omgaan. Beertema reageerde door de GroenLinks-fractie 'aanhangers van Pol Pot' te noemen, de vroegere  Cambodjaanse communistische dictator en leider van de gevreesde Rode Khmer.

Voorzitter Verbeet riep hem tot de orde. Ze wees Beertema erop dat hij weliswaar zelf zijn teksten mag kiezen, maar dat er zo niet omgegaan dient te worden met gekozen volksvertegenwoordigers.