Nieuwe taalwet moet Fries beter beschermen

Redactie

Iedereen in de provincie Friesland heeft het recht in het contact met de overheid of in de rechtszaal zelf te kiezen voor de Nederlandse of Friese taal. Dat staat in de nieuwe taalwet die minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) zaterdag heeft gepresenteerd. De nieuwe taalwet moet de positie van de Friese taal waarborgen.

Donner presenteerde de wet na afloop van een bezoek aan Omrop Fryslân in Leeuwarden. Het wetsvoorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord en wordt binnenkort voor een consultatieronde gepubliceerd.

Een onderdeel van de wet is de introductie van een Raad voor de Friese taal. Deze raad moet bijdragen aan het stimuleren en waarborgen van het gebruik van de Friese taal. Ook bevat het wetsvoorstel bepalingen voor het afleggen van de eed of belofte in de Friese taal, met name voor ambtenaren, burgerlijke stand, notarissen, advocaten en leden van de rechterlijke macht.

Eind vorig jaar werd nog bekend dat zeventien Nederlandse organisaties de hulp inriepen van de Raad van Europa om de Friese taal te beschermen. In een brief aan de raad schreven onder meer het Europeeske Buro for Lytse Talen, Omrop Fryslân en de Friese sectie van de Vereniging Levende Talen dat Nederland te weinig doet om de taal te behouden.

Nederland heeft het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen ondertekend, maar hield zich er volgens de instanties nauwelijks aan. Zo zouden mensen in theorie in rechtbanken Fries mogen spreken, maar kon dit in de praktijk lang niet altijd. Ook zou de afgelopen tien jaar nauwelijks vooruitgang zijn geboekt om Fries op scholen te geven. Daarnaast zouden er bewijzen zijn dat de Nederlandse overheid het niet nodig lijkt te vinden meer maatregelen te nemen om het Fries te beschermen en promoten.