Schultz onderzoekt snelweg door Groene Hart

Redactie

Er komt een onderzoek naar de noodzaak van een nieuwe snelweg tussen Amsterdam en Rotterdam, dwars door het Groene Hart. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz (VVD) zegde tijdens het debat over haar begroting een studie naar de 'verkeerskundige meerwaarde' van de A3 toe.

Zij reageert hiermee op een voorstel van PVV'er Richard de Mos. Die bepleit een tolweg van Amsterdam naar Rotterdam, via Gouda. Deze weg -de A3- die zou moeten worden aangelegd met privaat geld, leidt tot een aanzienlijke reductie van het fileleed. Automobilisten hoeven dan niet langer via Den Haag of Utrecht te rijden. Het bedrijfsleven zou daarom wel willen investeren, verwacht hij.

"Ik ben benieuwd naar de verkeerskundige meerwaarde", zei Schultz. Zij is bereid een kosten- en batenanalyse op de weg los te laten. "Daarna zien we of partijen bereid zijn daar een bijdrage aan te leveren."

De oppositiepartijen PvdA, D66 PvdD reageerden geschokt op het onderzoek. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom noemde het onderzoek 'onvoorstelbaar'. "Ik schrik hier van", zei Kees Verhoeven (D66). Als de businesscase rond is, zijn er voor het kabinet kennelijk ook geen bezwaren, stelde hij. "Waarom laat u dit in de lucht hangen?", vroeg Esther Ouwehand (PvdD). "Dit is de enige plek waar we nog een beetje zuurstof vandaan halen. Zit er nog ergens een grens dat we niet heel Nederland vol asfalt willen?"

Voor regeringspartij VVD is het 'essentieel' dat het Groene Hart in stand wordt gehouden. "Het zal in een hele lange dure tunnel moeten. De businesscase zou wel eens de bottleneck kunnen worden", zei Charlie Aptroot.

Schultz zei dat het niet waarschijnlijk is dat de weg er komt. Het zal 'heel moeilijk' worden, omdat de weg dwars door een natuurgebied loopt. De inpassingskosten zijn daarom hoog. Ook bemoeilijkt wet- en regelgeving de aanleg. Maar om te discussiëren over het nut en de noodzaak van de A3 is het goed om een onderbouwing te hebben, aldus de bewindsvrouw.