Cramer vreest afbraak milieubeleid

Redactie

Oud-minister van Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) vreest dat de aankomende samenwerking van VVD, CDA en PVV niet wil investeren in duurzame energie. Dat zei ze donderdagochtend op Radio 1.

Cramer zou het 'zeer onverstandig' vinden als haar beleid, dat inzet op minder afhankelijkheid van traditionele energiebronnen, wordt teruggedraaid. "Zet eens een beleid neer waar je als Nederland jaren aan werkt. Je moet niet de knop omdraaien zodra een nieuw kabinet aantreedt."

De overheid moet volgens haar 'absoluut' blijven investeren in duurzame energie. Naarmate dat meer wordt gebruikt, wordt het volgens haar vanzelf goedkoper. "Maar ik vrees dat het komende kabinet daar anders over denkt." Dat zou geneigd zijn zich meer te richten op de korte termijn.

Cramer werd ondervraagd over de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit bleek dat Nederland vorig jaar 3,8 procent van haar totale energiebehoefte uit duurzame bronnen zoals windmolens of zonnepanelen haalde. Dat is een half procent meer dan in 2008.

Het doel van de overheid is om in 2020 twintig procent van de energie uit duurzame bronnen te halen. Met een groei van een half procent per jaar wordt dat bij lange na niet gehaald.

Toch kan het streefpercentage volgens Cramer nog worden gehaald. "Het is niet zo dat je dat percentage van begin af aan zomaar opkrikt", legde ze uit. Ze wees erop dat eerst knelpunten moesten worden weggenomen.

"Om bijvoorbeeld windturbines aan te leggen moet je zorgen dat er draagvlak is. Je moet het samen met gemeente, provincie en bevolking van de grond krijgen." Daarnaast moest op het gebied van wetgeving veel worden geregeld. "Bij de windturbines was er veel onduidelijkheid over de geluidsnormen en de veiligheidsnormen."

Ook speelde mee dat de windturbines de radarbeelden van Defensie stoorden. Naar gelang meer van dit soort problemen worden opgelost, kunnen volgens de oud-minister steeds sneller windmolens en zonnepanelen worden gebouwd.