'Woningcorporaties werken scheefwonen in de hand'

Redactie

Bijna de helft van de woningcorporaties kijkt bij het toewijzen van een huurwoning niet naar het inkomen. Dat blijkt volgens het Financieele Dagblad uit een inventarisatie van adviesbureau Van Nimwegen. De VVD noemt de conclusie 'ongelooflijk'.

Woningcorporaties moeten zich volgens de wet richten op de laagste inkomensgroepen. Die zouden zonder hulp namelijk nauwelijks kans hebben op de koop- en huurmarkt. Daarom ligt het voor de hand naar het inkomen te kijken voordat een woning aan iemand wordt verhuurd.

Bij corporaties die niet naar het inkomen kijken kan iedereen in principe in aanmerking komen voor elke woning die vrijkomt. Als iemand met een hoog inkomen in een goedkoop huurhuis zit, is sprake van scheefwonen. Volgens Van Nimwegen zijn corporaties niet altijd even gedreven hier iets aan te doen, omdat huurders met een hoger inkomen vaker op tijd betalen.

Van de 233 onderzochte kleine en grote corporaties in het hele land had 42 procent volgens Van Nimwegen geen inkomenstoets. "Als corporaties aan middeninkomens kunnen verhuren, is hun woningvoorraad te groot", zegt VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg in de krant.