Dierenpopulaties Noordpool nemen toe

Redactie

Het totale aantal dieren in het Noordpoolgebied is de afgelopen veertig jaar toegenomen. Een aantal diersoorten die het dichtst bij de Noordpool leven verdwijnt echter in een aanzienlijk tempo. Dat staat in een rapport van onder andere de Verenigde Naties dat vandaag is gepubliceerd.

Vogels, zoogdieren en vissen zijn sinds 1970 met zo'n zestien procent toegenomen. De toename is te verklaren vanuit beperkingen op de jacht die al tientallen jaren gelden. Het aantal ganzen is verdubbeld en ook met de populatie zeezoogdieren, zoals een aantal walvissoorten, gaat het een stuk beter.

Populaties van dieren die in een gebied leven dat ook wel het Hoge Poolgebied wordt genoemd zijn met een kwart afgenomen. Het aantal Noord-Amerikaanse kariboes is zelfs gedaald met een derde. Volgens de schrijver van het rapport, Louise McRae, is dit erg zorgwekkend.