Kamer moet kijken naar hulp bij zelfdoding

Redactie

De Tweede Kamer moet zich gaan buigen over een burgerinitiatief dat pleit voor hulp bij de zelfdoding van oude mensen die een einde aan hun leven willen maken. Op de website van initiatief Uit Vrije Wil staat dat er meer dan veertigduizend steunbetuigingen zijn binnengekomen. Hierdoor is de Kamer verplicht het voorstel te behandelen.

Prominenten als Hedy d'Ancona, Frits Bolkenstein, Mies Bouwman en Paul van Vliet zijn initiatiefnemers van Uit Vrije Wil. Zij willen dat er regels moeten komen zodat hulp bij de uitdrukkelijke vraag om zelfdoding niet meer strafbaar is. Het burgerinitiatief wil dat er 'deskundige, zorgvuldige en toetsbare stervenshulp' voor 70-plussers komt.

Kamerlid Esmé Siegeman van de ChristenUnie liet naar aanleiding van het burgerinitiatief weten dat wat haar betreft het paarse tijdperk voorbij is, waarbij het zelfbeschikkingsrecht centraal stond.