Veel drinken en blowen vergroot risico schooluitval

Marc (MPG)

Veel drinken en blowen vergroot het risico op het voortijdig afbreken van school. Dat meldt het ministerie van Onderwijs vandaag na een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht.

Het is voor het eerst dat de relatie tussen alcohol- en cannabisgebruik en schoolproblemen wetenschappelijk is bevestigd. Het onderzoek wijst uit dat overmatig gebruik van softdrugs en alcohol door jongeren leidt tot spijbelen, slechtere schoolprestaties en gebrekkige schoolmotivatie, wat uiteindelijk het risico op voortijdig schoolverlaten vergroot.

Volgens staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) is spijbelen de voorbode van uitval. "Leerlingen die veel blowen, zien hun toekomst in rook opgaan." Van Bijsterveldt had de uitkomsten al verwacht. "Laat dit een waarschuwing zijn voor ouders."

De staatssecretaris heeft het Trimbos Instituut nu gevraagd een zogenoemde handreiking te ontwikkelen ter ondersteuning van docenten en leerlingbegeleiders op het MBO. Zij moeten daardoor eerder, sneller en beter kunnen omgaan met drugs- en alcoholgebruik bij leerlingen. Van Bijsterveldt heeft beloofd meer geld hiervoor vrij te maken.