Gemeente redt RKC

Denny (nyny83)

Het resultaat uit uitvoerige onderhandelingen tussen het college van B&W en RKC Waalwijk, dat in de vorm van een convenant aan de gemeenteraad was aangeboden, stemt ook de raad positief. Dit bleek uit de raadsvergadering die vanavond plaatsvond in de raadszaal van het gemeentehuis. RKC hoeft op korte termijn niet te vrezen voor haar toekomst en kan de stijgende lijn die zij zowel sportief als financieel heeft ingezet, doortrekken.

"Aan een rumoerige en hectische periode is zojuist een einde gekomen. Wat niet wil zeggen dat wij nu op onze lauweren kunnen rusten. Verre van dat. We hebben ons gecommitteerd aan een aantal afspraken waaronder het doorvoeren van een fikse kostenbesparing en het aanzienlijk vergroten van de commerciële inkomsten. Iedereen binnen de club RKC is er zich van bewust dat er nog een lange weg te gaan is. We hebben vanavond wel weer een stap in de goede richting gezet", laat directeur Justin Goetzee in een eerste reactie optekenen.

Het management en de directie van RKC en de heren Berkhof en Mandemakers continueren de intensieve samenwerking die zij de afgelopen maanden hebben gekend. Het doel is immers om weer tot een financieel gezond voetbalbedrijf in de gemeente Waalwijk te komen.