'Meer tandartsen opleiden'

Redactie
Er moeten meer tandartsen en mondhygiënisten worden opgeleid in Nederland. Dat adviseert het Capaciteitsorgaan vandaag aan minister Ab Klink van Volksgezondheid. Het orgaan ziet de vraag naar mondzorg in de toekomst toenemen en vindt bovendien dat Nederland minder afhankelijk moet zijn van de instroom van tandartsen uit het buitenland.

Aan de opleiding tot tandarts beginnen jaarlijks 240 studenten. Dat aantal moet in de toekomst tussen de 314 en de 466 komen te liggen. Aan de opleiding tot mondhygiënist beginnen nu driehonderd studenten per jaar. Het Capaciteitsorgaan vindt dat dit cijfer omhoog moet naar 333, tot maximaal 416.

Het Capaciteitsorgaan is een onafhankelijke stichting waarin drie partijen zitting hebben: de beroepsgroepen, de opleidingsinstellingen en de zorgverzekeraars.

  (foto: ANP)