Kamer steunt aanpak koopzondag

Redactie
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich vanavond uitgesproken voor de manier waarop minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) de regels voor de koopzondag wil aanpassen. Kamer en minister willen een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling waardoor een gemeente nu nog meer dan twaalf koopzondagen per jaar kan hebben.

Door twee bescheiden aanpassingen aan de Winkeltijdenwet, zoals het CDA stelde, kunnen gemeenten nog steeds de winkels op zondag open laten gaan. Maar ze moeten het besluit beter motiveren, een duidelijke belangenafweging maken en er moet sprake zijn van substantiëel toerisme. CDA en PvdA willen vooral de onduidelijkheid wegnemen die er nu is rond de toerismebepaling. Ze geven aan dat ze niet per se het aantal koopzondagen willen beperken. SP en SGP willen dat wel.