EU: 'Nederland discrimineert'

bennootje

Nederland wordt door de Europese Commissie voor het Europees Hof van Justitie gedaagd wegens discriminatie bij het toekennen van studiebeurzen. Dat deelde het dagelijks bestuur van de Europese Unie vandaag mee.

Volgens de wet moeten studenten van Nederlandse universiteiten die aanspraak willen maken op studiefinanciering voor een opleiding in het buitenland, minstens drie van de voorafgaande zes jaar wettig in Nederland hebben gewoond.

Deze 'woonplaatsvereiste' vindt de Europese Commissie in strijd met de EU-regels voor het vrije verkeer van werknemers.


Nederland werd vorig jaar al door de Europese Commissie gevraagd de regeling aan te passen, maar dat is niet gebeurd. De commissie stapt daarom nu naar het Europees Hof.

Nederland zegt de betreffende regeling te hanteren om misbruik van de studiefinanciering te voorkomen.

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit!