Toename huuraanbod stagneert in tweede helft 2009

Johan (iteejer)
Amsterdam 4 augustus, - De explosieve toename van het huuraanbod over het afgelopen jaar stagneert in het tweede kwartaal van 2009. Dit blijkt uit gegevens van Pararius, de grootste website van Nederland op het gebied van huurwoningen. Eind 2008 steeg het aanbod nog met 30% naar 7.500 woningen. Het eerste kwartaal van 2009 laat een stijging zien van 25% naar bijna 9.400 huurwoningen. In het tweede kwartaal blijft het aanbod echter gelijk en in de maanden juni en juli is het aanbod zelfs iets gedaald naar 9.100 woningen. 

Jasper de Groot, algemeen directeur Pararius: “Zo snel als het aanbod de voorgaande periode groeide zo abrupt lijkt hier nu een einde aan te zijn gekomen. We zagen nog een duidelijke groei in het vierde kwartaal van vorig jaar en in het eerste kwartaal van dit jaar. Nu lijkt het aanbod zich te stabiliseren. Deze stabilisatie is volgens mij het gevolg van de rust en daarmee het vertrouwen die terug lijkt te keren op de koopwoningenmarkt. Hierdoor kiezen steeds minder huizenbezitters nog voor de tijdelijke verhuur van hun woning.”

Door de toename van het huuraanbod en de daarmee gepaard gaande concurrentie, daalden het afgelopen jaar de huurprijzen op Pararius met gemiddeld 5%. Het gaat hierbij om woningen in de vrije sector. De verwachting is dat de huurprijzen in de loop van 2010 weer het oude niveau zullen bereiken. Dit vanwege de toename van de schaarste op de markt.
 
Pararius heeft ook het huuraanbod op de website van Funda, dat van vergelijkbare grootte is, gevolgd en constateerde daar exact dezelfde beweging. Het verschil tussen Pararius en Funda is dat de eerste volledig gespecialiseerd is op de huurmarkt en Funda zowel de koop als huurmarkt bedient.

De huren in de vrije sector van de vier grote steden zijn volgens het onderzoek het hoogst in Amsterdam. Hier betaalt men voor een huurwoning momenteel bijna € 18,- per vierkante meter per maand. De huurprijzen liggen in deze stad gemiddeld 25% hoger dan in de rest van de grote steden. Den Haag en Utrecht volgen met bijna € 15,- en Rotterdam met bijna € 12,-.
 
bron: persbericht Pararius