Mbo'ers krijgen taal- en rekenexamen

Redactie
Het niveau van mbo-studenten op de gebieden taal en rekenen moet dringend omhoog. Met ingang van 2013 zullen ze daarom op deze terreinen worden getoetst met heuse centrale examens. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vandaag aan de Kamer geschreven.

Ze wil de komende vier jaar 50 miljoen euro per jaar extra spenderen aan de verhoging van de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.

Het ministerie wil laten vaststellen wat mbo-studenten op bepaalde momenten tijdens hun studie moeten kennen en kunnen als het om taal en rekenen gaat. "Zo nodig worden studenten bijgespijkerd. Bijvoorbeeld door extra lestijd in te lassen voor studenten, bijspijkerprogramma's of zomercursussen", aldus een woordvoerster. Ook leraren kunnen indien nodig worden bijgespijkerd.

Genoemde centrale examens gaan eerst voor het allerhoogste niveau van het mbo in, daarna ook voor de lagere niveaus. Het ministerie belooft 'secuur en nauw overleg met scholen en docenten' hierover.