Via internet schieten op wetsvoorstellen

Redactie
Iedereen kan de komende twee jaar via internet aangeven wat ze van bepaalde wetsvoorstellen vinden. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie opende daartoe vandaag in Den Haag een speciale website.

Het gaat om een experiment, waarbij alle ministeries minimaal 10 procent van hun plannen voor nieuwe wetten en regels via de site voorleggen aan belangstellenden. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties mogen er dan op schieten. Volgens het kabinet is dat goed voor de openheid in het wetgevingsproces en de kwaliteit van wetten. Het kabinet besluit in het najaar van 2010 of deze vorm van internetconsultatie blijft bestaan.