Geen examen inburgeren bij gezinshereniging

Redactie

Migranten die met hun gezin in Nederland willen worden herenigd, hoeven niet eerst in hun eigen land een examen Nederlands te halen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald.

Migranten moeten voordat zij naar Nederland komen een voorlopige verblijfsvergunning aanvragen. Sinds 2005 krijgen zij zo'n vergunning alleen als zij in het land van herkomst slagen voor een basisexamen Nederlands.

De rechter in Amsterdam stelt nu dat deze eis niet mag gelden voor mensen die voor hereniging met hun gezin naar Nederland komen omdat de wet dat niet toelaat. De zaak was aangespannen door een Marokkaanse vrouw die bij haar man in Nederland wilde wonen.

Haar aanvraag voor een voorlopige verblijfsvergunning werd afgewezen, omdat de vrouw het examen in Marokko niet had gehaald. Als gevolg van de uitspraak mag de vrouw nu naar Nederland komen om hier het examen af te leggen.

''Voor vreemdelingen die om andere redenen dan gezinshereniging naar Nederland willen komen, blijft het halen van het inburgeringsexamen in het land van herkomst wèl vereist'', aldus de rechtbank in een verklaring.

Hoewel het aantal gevallen van gezinshereniging de laatste jaren sterk gedaald is, maken Marokkanen samen met Turken nog steeds veel gebruik van de regeling.