Belasting vordert huurtoeslag terug

Redactie

Bijna een op de drie huishoudens die in 2006 huurtoeslag hebben ontvangen, moet geld terug betalen. Gemiddeld eist de Belastingdienst zeshonderd euro terug van zo'n 320 duizend mensen die te veel huurtoeslag hebben gekregen. In totaal gaat het om een bedrag van 192 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief die minister voor Wonen Ella Vogelaar (PvdA) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ongeveer zeventigduizend huishoudens moeten meer dan duizend euro terug betalen. Bij zo'n 125 duizend huishoudens gaat het om een bedrag hoger dan vijfhonderd euro, schrijft de commissie Wonen, Wijken en Integratie in antwoord op Kamervragen over de Voorjaarsnota van de commissie.

Terugbetalingsregeling

De Nederlandse Woonbond eiste eerder deze maand dat de fiscus een goede terugbetalingsregeling treft voor de huurders die de afgelopen jaren te veel huurtoeslag hebben ontvangen. De bond vreest dat tienduizenden huurders in de problemen komen als de fiscus het te veel uitgekeerde geld terugeist. Vooral omdat de betreffende huishoudens zich vooral in de laagste inkomensgroep bevinden.

In 2006 werd de huursubsidie vervangen door de huurtoeslag. Sindsdien vullen huurders het formulier zelf in. In veel gevallen zou een te hoge huur zijn opgegeven. Tot twee jaar geleden vulde de verhuurder de aanvraag voor huursubsidie in.

De huurtoeslag over 2006 is nog niet vastgesteld voor alle huishoudens die toeslag ontvingen. De vrijdag gepresenteerde zijn volgens de commissie dan ook nog niet definitief. De Belastingdienst verwacht later deze zomer wel alle definitieve huurtoeslagen verwerkt te hebben.

Over vorig jaar kan nog niet worden aangegeven hoeveel wordt teruggevorderd, omdat de toeslagen nog niet definitief zijn vastgesteld.