Gehandicapten gaan er fors op achteruit

Redactie
Veel chronisch zieken en gehandicapten met een laag tot modaal inkomen gaan komend jaar fors in inkomen achteruit door de beperking van de aftrek van ziektekosten.

Gehandicapten en zieken die in AWBZ-instellingen verblijven, leveren 8 tot 9 procent in, chronische zieken of gehandicapten met een uitkering of een inkomen onder modaal vaak 2 tot 9 procent. Dat becijferde het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad).

De regering wil met ingang van volgend jaar de fiscale regeling Buitengewone Uitgaven verruilen voor vaste toeslagen. ''De inkomenseffecten blijken veel negatiever dan gedacht'', zei de CG-raad vanochtend. ''De vaste toeslagen wegen niet op tegen het wegvallen van de aftrekposten.'' De toeslag kan een hoge zijn van 450 euro of een lage van 250 euro. Sommige mensen zouden helemaal niet voor compensatie in aanmerking komen.

De Tweede Kamer debatteert 1 juli over de beperking van de aftrek. De CG-raad doet een dringend beroep op het parlement om het dreigende koopkrachtverlies voor de kwetsbare groepen te voorkomen.