Persoonsbeveiliging Rita Verdonk gestaakt

Veerle (Volpez)

Politica Rita Verdonk krijgt niet langer persoonsbeveiliging, aldus een Tweede Kamerlid gisteravond. Ze krijgt wel een vorm van begeleiding.

Verdonk heeft haar tournee door het land stopgezet. "Ik voel me machteloos", aldus de politica. De beslissing is volgens haar "onbegrijpelijk en onverantwoordelijk", daarnaast beklaagde ze zich in het programma Knevel en Van den Brink dat ze geen uitleg krijgt over de redenen. "Ik vind dit een hele vreemde gang van zaken", zei de politica "Ik maak genoeg incidenten mee. De dreiging is nog lang niet weg."

Verdonk heeft premier Jan Peter Balkenende vorige week nog vragen gesteld over haar beveiliging. Hij beloofde haar contact op te nemen met de minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin. De minister van Justitie informeerde Verdonk per brief over de nieuwe beveiligingsmaatregelen, waarin ze uitgebreid op de hoogte zou zijn gesteld van de nieuwe situatie. In deze brief stond onder andere dat de dreiging op Verdonk sterk verminderd zou zijn en dat daarom de beveiliging is aangepast.

Volgens een woordvoerster van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is er geen sprake van het stopzetten van de beveiliging, maar van een nieuwe mix beveiligingsmaatregelen voor de politica. Volgens een woordvoerder van Verdonk heeft Trots op Nederland (TON) recentelijk een eigen risico-analyse opgesteld. Uit deze analyse kwam naar voren dat Verdonk nog steeds een groot risico loopt. VVD-fractievoorzitter Mark Rutte heeft het kabinet om opheldering over de gang van zaken gevraagd.

Met dank aan Fokwa en Real_Fairlane voor de submit.