NIF komt met reeks eisen tegen Wilders

Rob (R@b)

De Telegraaf heeft inzage gehad in de aanklacht die de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) morgen in het kort geding indient tegen Kamerlid Geert Wilders. In een reeks eisen vraagt de NIF aan de voorzieningenrechter om de PVV-leider de mond te snoeren wegens het herhaaldelijk plegen van een onrechtmatige daad.

NIF eist niet alleen een verbod op de nog steeds niet vertoonde anti-Koranfilm Fitna, maar ook openbare excuses van Wilders aan de moslimbevolking. Als het aan de Turkse moskeeorganisatie ligt moet Wilders op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag  in twee landelijke dagbladen op de voorpagina een rectificatie plaatsen, waarin hij verklaart dat zijn uitlatingen over de islam, de Koran en de profeet Mohammed 'onjuist en onnodig grievend' zijn. De rectificatie moet eindigen met een spijtbetuiging.

Buiten de film Fitna, waarin Wilders wil aantonen dat de Koran een fascistisch boek is, maakt de NIF zich boos over Wilders' mening dat de islam een fascistische ideologie is en de profeet Mohammed een barbaar. In  de dagvaarding vergelijkt de NIF het discrimineren van moslims wat Wilders zou doen, met de situatie van de 'Israëlitische bevolkingsgroep' in de jaren dertig voor de Tweede Wereldoorlog.

Het kort geding is uit veiligheidsoverwegingen door de Haagse rechtbank verplaatst naar de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.

De Nederlandse Islamitische Federatie kwam overigens zelf in 2005 in opspraak toen het tv-programma NOVA onthulde dat in een aantal moskeeën van de Turkse organisatie een uiterst antisemitische film werd verkocht. Het bestuur van de  NIF zag echter geen redenen om die film te verbieden.