Meer Polen, minder Marokkanen immigrant

Peter (Petre)
Icoon BinnenlandsZo'n 7.000 Polen en 6.000 Bulgaren en Roemenen hebben zich de afgelopen drie kwartalen in Nederland gevestigd. Voor 1 januari 2007 woonden er rond 1.000 Bulgaren en Roemenen in Nederland, er is duidelijk sprake van een toename sinds het openstellen van de grenzen voor de Oost-Europese immigranten.

Op 1 januari 2007 voegde RoemeniŽ en Bulgarije zich bij de Europese unie waardoor het voor inwoners van deze landen makkelijker werd om naar landen als Nederland te komen. Polen trad in 2004 al toe tot de EU, maar Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal beschermende maatregelen gekend die de immigratie van Polen bemoeilijkte.

Turken en Marokkanen
In tegenstelling tot het aantal Oost-Europese immigranten dat steeg, nam het aantal Turken en Marokkanen dat naar Nederland kwam juist af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt verder dat er in de eerste negen maanden van 2007 5.000 minder sterfgevallen waren, hoewel er steeds meer oudere mensen in Nederland wonen. In totaal wordt ons koude kikkerlandje nu door zo'n 16,4 miljoen mensen bevolkt.
Met dank aan Joydesign voor de submit.