Greenpeace sticht brand in Hofvijver

Redactie
Icoon BinnenlandsGreenpeace heeft tijdens de ministerraad vanochtend brand gesticht in de Hofvijver om te protesteren tegen het platbranden van oerbossen. Nederland zou geen producten meer moeten importeren die van dat soort grond afkomstig zijn, vindt Greenpeace.

Kanovaarders van Greenpeace plaatsten naast het vuur een spandoek met de tekst 'Laat de oerbossen niet branden'. Volgens de organisatie importeert Nederland ongelimiteerd producten van landbouwgrond waarvoor in landen als IndonesiŽ en BraziliŽ duizenden hectares bos wordt verbrand.

"De Nederlandse regering is medeschuldig aan de bosbranden in IndonesiŽ en BraziliŽ. De overheid zet al haar kaarten in op de verantwoord consumerende consument en vrijwillige initiatieven vanuit het bedrijfsleven. De vrijwillige aanpak blijkt niet te werken: na zestien jaar kan het bedrijfsleven voor de meeste producten nog geen enkele garantie geven dat deze oerbosvrij zijn", zegt Hilde Stroot, campagneleider bossen van Greenpeace. "Voor de consument is het onmogelijk om oerbosvrij boodschappen te doen: palmolie zit bijvoorbeeld in heel veel supermarktproducten."

Al in 1991 legde onze overheid vast in het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud bij te zullen dragen aan wereldwijde bosbescherming en de aantasting van bosgebieden te willen voorkomen.


Brand!