Steeds meer gedetineerden in Nederland

Rob (R@b)
MisdaadIn twintig jaar tijd is het aantal gedetineerden in Nederland verviervoudigd. Vooral minderheden en jongeren verdwijnen steeds vaker in de cel. Dat blijkt uit een publicatie in het blad JustitiŽle Verkenningen van onderzoekers Miranda Boone (Universiteit Utrecht) en Martin Moerings (Universiteit Leiden).

In 2005 zaten in Nederland per 100.000 inwoners 128 mensen vast en daarmee naderen we de absolute top in West Europa. Koploper is het het Verenigd Koninkrijk met 148 mensen in de cel per 100.000 inwoners. Het kan overigens nog veel meer. In de Verenigde Staten zitten bijna 750 mensen per 100.000 inwoners in het gevang.

Volgens de onderzoekers groeide het aantal gedetineerden tussen 1985 en 1996 vooral door toename van het aantal veroordeelden. Daarna nam het groeitempo af. De toename na 1996 is vooral toe te schrijven aan tbs'ers, jongeren en vreemdelingen. Deze laatste twee groepen worden vaak niet veroordeeld, maar wel gedetineerd. In 1990 waren bijvoorbeeld nog maar vierhonderd cellen beschikbaar voor vreemdelingen die onder meer illegaal In Nederland verbleven. Het aantal vreemdelingencellen was in 2005 verzesvoudigd.

Boone en Moerings stellen dat de ''indrukwekkende stijging'' van het aantal gedetineerden eerder is toe te schrijven aan de tendens om probleemgroepen sneller en langer op te sluiten, dan dat het wordt veroorzaakt door toegenomen criminaliteit. ''Nederland is verworden tot een land dat zijn problemen met minderheids- en probleemgroepen oplost door hen op te sluiten.''