'Protestantse kerk geen echte kerk'

Redactie

De Rooms-Katholieke Kerk is ''de enige kerk van Christus''. Protestantse gemeenschappen mogen zich geen kerk noemen, omdat ze de wezenlijke eigenschappen van het kerk-zijn missen: de juiste leer en viering van de sacramenten.

Dat stelt de Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer in een vandaag gepubliceerd document waarin ze duidelijkheid wil scheppen over de leer van de Rooms-Katholieke Kerk over wat een kerk is. Het stuk bevestigt de standpunten die de congregatie in 2000, toen nog onder leiding van kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige paus, in het document Dominus Iesus innam. Dat stuk wekte toen ontsteltenis bij protestantse kerken.

Het protestantisme bestaat uit een groot aantal verschillende stromingen. In tegenstelling tot in de rooms-katholieke Kerk is er geen centraal gezag dat de leer van de protestantse kerken bepaalt. Dit heeft in het verleden geleid tot een groot aantal afscheidingen op landelijk en internationaal niveau. Het protestantisme is ontstaan tijdens de Reformatie in de 16e eeuw nadat verschillende theologen in conflict waren geraakt met de rooms-katholieke Kerk over de christelijke leer en de kerkelijke praktijk.


Paus Ratzinger