Het Wilhelmus jubileert vandaag

Redactie
Het Wilhelmus jubileert. Het is vandaag precies 75 jaar ons officiŽle volkslied. Op 10 mei 1932 koos de ministerraad voor het Wilhelmus als volkslied.

'Wien NeÍrlands bloed in d'aders vloeit' van Hendrik Tollens, tot dan toe ook veelvuldig als volkslied aangeheven, verdween definitief naar een lager plan. In onze huidige multiculturele samenleving zou het al helemaal niet meer kunnen, vooral niet om de tweede versregel: ''Van vreemde smetten vrij.''

Tollens' lied werd lange tijd afwisselend met het Wilhelmus gebruikt. Bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 klonk echter het Wilhelmus. Het lied had ook de voorkeur van de jonge vorstin.

Het Wilhelmus werd in of rond 1570 gedicht als ode aan Willem van Oranje, vermoedelijk door Marnix van Sint Aldegonde. De (oudere) muziek is waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk, waar het de melodie zou zijn geweest van een soldatenlied.

In 1581 verscheen de Nederlandse versie van het Wilhelmus voor het eerst in druk, aldus Koos Smit van De Oranjekoepel, een organisatie waarin onder meer de Bond van Oranjeverenigingen, Paleis Het Loo in Apeldoorn en de Stichting Hofleveranciers verenigd zijn.

De oudst bekende druk in het Duits dateert van 1573. Het Wilhelmus raakte volgens Smit vrijwel onmiddellijk geliefd als strijdlied in de Nederlanden, die door Spanje werden overheerst.

Hendrik Tollens won in 1816 weliswaar een volksliedprijsvraag met zijn Wien NeÍrlands bloed, maar het oude Wilhelmus bleef fungeren als 'dynastieke hymne' of 'Koningslied'.


Niet iedereen zingt mee