Venezuela steunt Iran, laakt VS

Wouter (druide)
De Venezolaanse president Hugo Chavez sprak zondag zijn steun uit voor Iran en zijn nucleaire programma. "Iran maakt geen atoombom. Degenen die veel atoombommen hebben, en ik herhaal, veel, zijn juist de Amerikaanse imperialisten en hun bondgenoten in de wereld", zei Chavez. "Zij zouden het voorbeeld moeten geven voor ze eisen stellen. Ze zouden hun nucleaire arsenaal moeten vernietigen", aldus de leider van het overwegend rooms-katholieke land. Verder prees Chavez de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, omdat hij niet bang is de VS tegen te spreken.

Ahmadinejad benadrukte dat Venezuela en Iran dezelfde belangen en doelen nastreven. "We moeten ons verenigen om deze ideen te kunnen realiseren, met als doel vrede en gerechtigheid tot stand te brengen," aldus de leider van het overwegend islamitische land.

Venezuela in de VN-Veiligheidsraad

Venezuela wil lid worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dit is het hoogste orgaan binnen de VN. Daar waar andere lichamen van de VN alleen adviezen kunnen geven, kan de Veiligheidsraad orders geven, die alle landen moeten opvolgen. Deze instelling bestaat uit vijftien leden, waarvan vijf permanente leden die het vetorecht hebben. De overige tien landen worden volgens een regionale verdeelsleutel telkens voor twee jaar door alle leden van de VN gekozen.

Venezuela wil n van hen zijn, en krijgt daarbij steun van Iran en andere landen uit het Midden-Oosten. Die zetel zou Venezuela in staat stellen verweer te bieden aan de Amerikaanse campagne om sancties te treffen tegen Iran. Bij de VN worden volgende maand nieuwe leden voor de Veiligheidsraad gekozen. De VS steunen de kandidatuur van Guatemala, in plaats van die van Venezuela.