Kamer wil minister voor jeugd

Athlon_2o0o
Icoon Politiek Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er in het volgende kabinet een minister voor Jeugdbeleid komt. Momenteel is het jeugdbeleid over vele ministeries versnipperd. Jeugdcriminaliteit valt onder het ministerie van Justitie, jeugdwerkloosheid onder Sociale Zaken, schooluitval onder Onderwijs en jeugdzorg onder Volksgezondheid. Veel partijen willen een aparte minister om het jeugdbeleid effectiever aan te pakken.

Staatssecretaris Mark Rutte van Onderwijs pleitte enkele maanden geleden al voor een apart ministerie. VVD-Kamerlid Balemans zegt hierover: "Tussen de departementen staan nu schotten, en allemaal zitten ze op hun eigen eilandje. Een minister voor Jeugdbeleid kan integraal beleid maken, en al die verschillende aspecten bij elkaar brengen. Zo voorkomen we dat zaken dubbelop worden gedaan, of juist langs elkaar heenlopen".

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid co÷rdineert in het huidige kabinet het jeugdbeleid. D66 vindt dat het een minister moet worden, en niet alleen een staatssecretaris, zodat er iemand komt die de volledige verantwoordelijkheid heeft over het jeugdbeleid. Het CDA wil een minister voor Gezins- en Familiebeleid, die zich ook met andere onderwerpen bezig houdt, zoals kinderopvang.