Rechter VS verbiedt Intelligent Design als lesstof

Rob (R@b)
zakjapannertje had ons via de nieuws-submit te melden:

OnderwijsEen federale Amerikaanse rechtbank heeft een openbare school in de staat Pennsylvania verboden nog langer de leer van het zogenoemde Intelligent Design (ID) te onderwijzen. ID is een alternatief voor de evolutieleer en gaat ervan uit dat een bewust ontwerp schuil gaat achter het leven op aarde. De aanhangers van ID beweren dat er op cel- en moleculair niveau zoveel ingewikkelde mechanismen zijn die perfect op elkaar afgestemd zijn, dat dit niet door toevallige evolutie 'ontstaan' kan zijn. Een school in Dover had de omstreden theorie opgenomen in het lesprogramma bij biologie.

Volgens de rechtbank is het lesgeven in de ID-theorie ongrondwettelijk. De theorie heeft geen enkele wetenschappelijke basis, het is een kwestie van geloof. Daarmee komt volgens de rechters de scheiding tussen kerk en staat in het gedrang.

De uitspraak komt hard aan in conservatief christelijke kringen die juist bezig waren om ID te introduceren in het onderwijs.

In Nederland kwam ID dit jaar ter sprake toen CDA-minister Maria van der Hoeven aangaf een debat te willen over de theorie. Op veel steun daarvoor kon ze echter niet rekenen. Haar gedweep met ID leverde juist veel kritiek op. D66 kwam als reactie zelfs met het plan om de scheppingsleer uit de biologieles te bannen.