Agent ontslagen na online kritiek op chef

Ferdinand (Ferdo)
Scootmobiel had ons via de nieuws-submit te melden:

IcoonEen New Yorkse politieagent is afgelopen week de laan uitgestuurd nadat hij op internet een forum opzette, bedoeld als plek waar de agenten van de NYPD, het New Yorkse politiekorps, hun gal kunnen spuwen over hun werkgever. De man wil zijn voormalige werkgever nu aanklagen. Hij voelt zich gediscrimineerd en beknot in zijn vrijheid van digitale meningsuiting.

De directe aanleiding voor het ontslag was een bericht van de agent op de site waarin hij een afbeelding van Adolf Hitler plaatste en daarbij vergelijkingen trok tussen de voormalige Duitse dictator en de hoofdcommissaris van de NYPD, Raymond Kelly. Ook beschreef de agent, tot ergernis van zijn superieuren, hoe hij explosieven, plastic messen en wapens bij zijn bureau binnen wist te loodsen. Op die manier wilde de agent de gebrekkige beveiliging van het pand aantonen.

Een interne geschillencommissie stortte zich op de zaak en achtte de acties van de agent ontoelaatbaar. Volgens de commissie was ontslag op staande voet de enige juiste maatregel. De commissaris bemoeide zich nog met de zaak en bood de agent de mogelijkheid van een vrijwillig vertrek, inclusief afkoopsom. Toen er geen overeenstemming kon worden bereikt over de hoogte daarvan volgde alsnog ontslag op staande voet.