'Vlaams Belang verdraait nieuwsfeiten'

Gertjan (Kozzmic)
Klemvast had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek buitenland nieuws'Wat u niet mocht weten', zo kopt het Vlaams Belang boven een artikel in een eigen publicatie. De Belgische politieke partij beweert in het bericht dat de politie van Sint-Niklaas bewust de informatie achterhield dat grafschendingen in die plaats door allochtone jongeren werden gepleegd. 'Leugens', zo stelt burgemeester Willockx van Sint-Niklaas.

Volgens Freddy Willockx (SP.a) waren autochtone minderjarige jongeren verantwoordelijk voor de vernielingen. "Het Vlaams Belang heeft deze zeer ernstige feiten aangegrepen om foutieve informatie te verstrekken door deze wandaden toe te schrijven aan allochtone jongeren. Bovendien laat het Vlaams Belang niet na de politie op een lasterlijke wijze te verwijten in deze zaak een doofpotoperatie te hebben gevoerd", meent de burgemeester. De partij schrijft in het artikel verder dat een cultuur die geen respect meer heeft voor de doden en voor symbolen van een ander geloof een ontspoorde cultuur is. Aanzetten tot discriminatie, haat en geweld, zo bestempelt Willockx de publicatie.

In een reactie stelt partijvoorzitter Frank Vanhecke van het Vlaams Belang dat Willockx de zaak tot ongekende proporties wil opblazen. De plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang zou volgens Vanhecke 'te goeder trouw' hebben gehandeld, en al hebben aangekondigd dat het bereid is verkeerde informatie recht te zetten. De partij vindt het onbegrijpelijk dat Willockx een klacht wil neerleggen bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR).

Overigens dreigt inmiddels een tweede confrontatie tussen het gemeentebestuur van Sint-Niklaas en het Vlaams Belang. VB-senator Rob Verreycken beweerde dit weekend dat burgemeester Willockx en SP.a-leider Steve Stevaert met succes druk zouden hebben uitgeoefend op de krant Gazet van Antwerpen om een journalist te ontslaan die een artikel had geschreven over allochtone rellen in een plaatselijk recreatiepark. Ook gelogen, zo stelt Willockx. Bovendien zou de desbetreffende journalist inmiddels hebben toegegeven dat hij de situatie overdreven had.