'Hbo'ers dezelfde titel als academici'

Vincent (sizzler)
Politiek Binnenland Hbo'ers moeten dezelfde titel kunnen krijgen als academici. Dat adviseert de internationale commissie 'Titulatuur' aan staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD). De commissie, die onder voorzitterschap staat van de Noorse professor Abrahamsen, adviseert de titel los te koppelen van de instelling en te verbinden aan het soort opleiding dat iemand heeft gevolgd.

Sinds de invoering van het BaMa-stelsel in 2002 krijgen afgestudeerden aan de universiteit de titel 'Sc' (voor Science) of 'A' (voor Arts) achter hun naam. Science staat voor de natuurwetenschappen, Arts voor de geesteswetenschappen. Economen mogen kiezen. Hbo-afgestudeerden mogen deze toevoegingen niet voeren. Zij krijgen een aanduiding van hun expertise achter de 'B' van Bachelor of de 'M' van Master.

Omdat de scheiding tussen hbo en wo de komende jaren vervaagt adviseert de commissie twee nieuwe 'tussentitels'. Opleidingen die deels wetenschappelijk en deels beroepsmatig zijn opgezet, krijgen zowel de toevoeging 'Sc' of 'A' als de expertise-aanduiding. Dit betekent dat het huidige systeem van vier basistitels (een 'B' en 'M' voor hbo en een 'B' en 'M' voor wo) met twee titels wordt uitgebreid. Volgens de commissie zal dit de uitwisseling tussen hbo en wo bevorderen.

De titels LLB en LLM voor juristen worden afgeraden. Juristen worden BA of MA. Van een internationale standaard is overigens geen sprake, ontdekte de commissie. Elk Europees land is momenteel aan het rommelen met titels.

De staatssecretaris had de commissie begin dit jaar ingesteld omdat de organisaties van het hoger onderwijs niet in staat waren de problemen rond de titels zelf op te lossen. In een brief naar de Kamer heeft Rutte aangegeven dat het advies hem 'in grote lijnen aanspreekt'.