Actie tegen dumpen allochtone vrouwen

Rob (R@b)
D66-minister Alexander Pechtold van Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties gaat maatregelen nemen om het dumpen van allochtone vrouwen in het buitenland door hun partner, tegen te gaan. Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen worden het slachtoffer van de dumppraktijken van hun echtgenoot.

Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken had Pechtold gevraagd om stappen te ondernemen tegen het dumpen (het achterlaten van vrouwen en kinderen op vakantie zonder papieren). Pechthold gaat nu de regelgeving zo veranderen dat een man zijn vrouw bij de Nederlandse gemeente niet meer kan uitschrijven.

Verdonk zelf wil het voor mannen moeilijker maken om een nieuwe vrouw uit het land van herkomst mee terug te nemen. Verder start de VVD-minister een campagne om buitenlandse vrouwen erop te wijzen hun papieren zelf bij zich te houden.