'VVD durfde niet aan monarchie te komen'

Gertjan (Kozzmic)
Icoon politiek binnenland nieuwsDe VVD-commissie die het Liberaal Manifest schreef durfde het niet aan de politieke rol van de koningin aan de orde te stellen. Overwogen werd om te pleiten voor een staatshoofd met louter ceremoniele taken. Om te voorkomen dat de media zich op dat punt zou concentreren en geen aandacht zou schenken aan de rest van het manifest werd dit punt geschrapt.

Overigens werd met het voorstel om te komen tot een gekozen formateur wel indirect gepleit voor verkleining van de invloed van de vorst. In het voorstel wijzen kiezers een formateur aan die een kabinet vormt en in de regel zelf aan de slag gaat als minister-president. Nu is het nog zo dat de koningin de formateur van een kabinet benoemd, meestal na advies te hebben ingewonnen bij de fractieleiders van de verschillende politieke partijen.

"Ze hebben het niet aangedurfd aan de monarchie te komen. Over God, de koningin en de hypotheekrente-aftrek praat je niet als politicus", stelt een vooraanstaand lid van de Tweede-Kamerfractie van de liberalen. Volgens Geert Dales, voorzitter van de commissie die het Liberaal Manifest schreef, is er vanuit de VVD-top geen druk uitgeoefend op zijn commissie. "We hebben ze van tijd tot tijd ge´nformeerd, maar kregen volledig de vrije hand", reageert Dales.