Statuut voor het Koninkrijk bestaat 50 jaar

Paul (MOSA)
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bestaat vandaag vijftig jaar. Het document regelt de verhoudingen tussen Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen, met name op het gebied van defensie en buitenlands beleid. In Den Haag is vanavond een speciale viering, waarbij ook de premiers van de Antillen en Aruba aanwezig zijn. Op Curaçao wordt een oecumenische dienst gehouden.

De afgelopen maanden is het Statuut steeds meer ter discussie komen te staan. Een commissie onder leiding van leiding van ´Papy´ Jessurun heeft eerder dit jaar een rapport met aanbevelingen uitgebracht. Hierin werd onder meer gepleit voor een losser staatsverband binnen het koninkrijk. In de loop van 2005 moet er meer duidelijkheid komen over een eventuele herziening van het Statuut.