Meer 'zelfdokteren' dan vroeger

Jeroen (steenz)
Icoon Medisch nieuws Het 'zelfdokteren', oftewel het proberen iets aan een gezondheidsklacht te doen zonder tussenkomst van een arts, is flink toegenomen ten opzichte van vroeger. In 2001 gaf 37 procent van de mensen aan zelf medicijnen die zonder recept te verkrijgen zijn te gebruiken, terwijl dat in 1987 nog slechts 24 procent was. Dat blijkt uit een onderzoek van het NIVEL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit de twee grootschalige onderzoeken in 1987 en 2001 blijkt dat mensen nu wel meer lichamelijke en geestelijke klachten hebben. Ze verwachten echter veel minder dan vroeger dat de huisarts ze met hun klachten kan helpen.

Volgens het NIVEL is er dus eerder sprake van een afname in onnodig huisartsenbezoek dan van een toename, zoals wel door het ministerie van Volksgezondheid wordt gesuggereerd. De onderzoekers geven daar wel bij aan dat de cijfers alleen een indirect bewijs geven. Bovendien zou het moeilijk zijn 'onnodig' huisartsenbezoek te becijferen omdat er nog helemaal geen definitie van 'onnodig' is.