PvdA in Europa wil voorlichting over internet

Gertjan (Kozzmic)
Icoon Digital nieuwsDe PvdA in het Europarlement wil in de strijd tegen ongewenste internetsites meer geld uittrekken aan voorlichting en minder aan filters. Europarlementariėr Edith Mastenbroek werkt aan een voorstel dat waarschijnlijk begin december in stemming wordt gebracht.

De Europese Commissie had begin dit jaar juist besloten om 45 miljoen euro te besteden aan het plan 'Safer Internet Plus'. Dit plan behelste de ontwikkeling van filters die spam en sites die schadelijk kunnen zijn voor kinderen moeten weren. Daarnaast is het beleid gericht op meer meldpunten tegen kinderporno.

Mastenbroek ziet hier weinig in. "Filters beschermen kinderen toch al niet helemaal tegen porno of geweld. Ze houden te weinig tegen en soms ook juist de goede voorlichtingssites", meent de PvdA'er. Ze ziet meer in voorlichting om ouders bewust te maken van de risico's van het net, zodat ze hun surfende kinderen beter kunnen begeleiden. "Of uit te leggen hoe ze een firewall kunnen installeren: een programma dat hackers buiten houdt."