Nog geen actie tegen site Martin K.

Rob (R@b)
Het ministerie van Justitie zegt vooralsnog geen mogelijkheden te zien om de website van tweevoudig moordenaar Martin K. te sluiten. In de Tweede Kamer hadden VVD, CDA en SGP vragen gesteld over de site aan minister Donner van Justitie.

De website van K. wordt onderhouden door iemand van buiten de gevangenis. De tot 14 jaar cel veroordeelde moordenaar levert per telefoon en post content aan. De foto's van zijn slachtoffer en het 112-telefoongesprek die via zijn site op te vragen zijn, blijken afkomstig uit K.'s eigen strafdossier. Hij heeft die indertijd gekregen in verband met de verdediging van zijn zaak. De omstreden zaken zijn tegen betaling van 80 eurocent per minuut toegankelijk. Verschillende websites hebben die bestanden overigens sinds dit weekend 'gratis' op het web geplaatst.

Justitie zegt dat het wellicht wel mogelijk is dat nabestaanden van Mike Priem, het slachtoffer dat met een door kogels doorzeefd hoofd op de foto's te zien is, actie onderneemt. Ook de ex-vrouw van K., die op het 112-gesprek te horen is, zou bezwaar kunnen aantekenen tegen de site van K.

Justitie heeft wel mogelijkheden om ''de input naar de site te verminderen.'' Daartoe zijn tegen K. inmiddels 'beperkende maatregelen' getroffen. Dat betekent volgens een woordvoerder dat ''de vrijheid van meneer K. binnen de inrichting is beperkt, alsmede zijn mogelijkheden tot communicatie met de buitenwereld. Hij mag alleen nog bellen onder toezicht en zijn post wordt gecontroleerd.'' Normaal gesproken gebeurt dat alleen bij nog niet-veroordeelde gevangenen, in huizen van Bewaring.

Justitie heeft de bevoegdheid om veroordeelden beperkingen op te leggen op grond van de Penitentiaire Beginselenwet. Die staat maatregelen toe om de orde en veiligheid binnen een gevangenis te beschermen.

-
De uitgebreide berichtgeving van afgelopen weekend, inclusief links naar diverse bestanden.