Eerste en tweede kievitsei niet geaccepteerd

Peter (The_Duce)
Het eerste gevonden kievitsei in Friesland is geweigerd omdat het is geraapt op een moment waarop niet mag worden geraapt. Hessel Bouma uit Tirns vond maandag het ei in een ganzengedooggebied in de buurt van Hakkum. Hier mag alleen na 16.30 uur worden geraapt maar de vinder vond het ei rond 16.00 uur. Reden voor het provinciebestuur om het ei niet in ontvangst te nemen.

Hylke Krikke uit Wolvega vond dinsdag bij Nijeholtwolde ook een kievitsei maar deze voldoet ook niet aan de eisen van de provincie. Krikke beschikt niet over een nazorgpas en een eierzoekkaart. Tot vier jaar geleden was hij eigenaar van de grond, maar die heeft hij aan zijn zoon overgedaan.

Momenteel loopt er bij de rechtbank een zaak van stichting De Faunabescherming en de Vogelbescherming tegen de provincie Friesland. Men wil afschaffing van het kievitseieren rapen wat alleen nog maar in Friesland mag. Verliest de provincie de zaak, dan dreigt een eeuwenoude traditie te verdwijnen.