Nederlandse bedrijven azen op orders Irak

Joost (JvL)
Het Nederlands-Irakees Centrum voor Handelsbevordering (NICH) meldt dat ongeveer 700 Nederlandse bedrijven interesse hebben getoond voor toekomstige handel met Irak. Het NICH werd begin dit jaar opgericht en is de opvolger van de tijdelijke Task Force Irak. Het NICH heeft als doel om bedrijven gezamenlijk de krachten te laten bundelen en op die manier zoveel mogelijk orders binnen te halen.

De orders zijn tot nu toe vooral naar Amerikaanse en Engelse bedrijven gegaan, maar de Nederlandse ondernemers hebben ook buitengewoon veel interesse in de Irakese orders. Er is in Irak genoeg werk te verrichten; het land heeft erg geleden onder de afgelopen oorlogen en de dictatuur van Saddam Hoessein. Zodra er een positief reisadvies wordt gegeven voor Noord-Irak, wil het NICH een handelsmissie sturen.