Vrouwen weigeren seks uit protest

ChrisJX
Zesduizend vrouwen uit het dorp Aghem in West-Kameroen hebben aangegeven de komende twee maanden geen seks te zullen hebben. Dit is gedaan uit protest tegen de vernieling van hun oogst, die te wijten is aan de veestapel van hun mannen. Ook namen de vrouwen een stamhoofd gevangen.

De maatregelen werden genomen na een onbevredigende uitkomst van de onderzoekscommissie, die was ingesteld door de stamhoofden om de precieze oorzaak van de vernielingen te onderzoeken.