Dekker: 'huursubsidie gaat omlaag'

Bart (veekeend)
Kort geleden lieten we jullie weten dat Minister Dekker van Volkshuisvesting de huren vanaf juli 2005 fors wil laten verhogen. Ze hoopt zo de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.Verhuurders mogen van de minister meer huur vragen voor hun woningen, maar dan moeten ze er wel voor zorgen dat het huren van een huis voor de lagere inkomens betaalbaar blijft.

Naar nu blijkt zal de huursubsidie definitief verlaagd gaan worden. Het gaat om gemiddeld twaalf euro per maand. Er blijkt geen Kamermeerderheid te zijn om het voorstel van VROM-minister Dekker te dwarsbomen. Zij wil op de huur de komende vier jaar tijd 210 miljoen bezuinigen.

Hoogstwaarschijnlijk komt er wel een extra regeling voor de huishoudens met de allerlaagste inkomens, om ze te ontzien. Op dit punt voegde het CDA zich bij de linkse oppositie. Die linkse partijen willen de huren in 2004 bevriezen, zodat er minder huursubsidie nodig is. Dekker wil de huren juist verhogen.

De woningcorporaties hebben gezegd dat ze de minima willen ontzien, mits ze de meervermogenden meer huur mogen vragen.