Kritiek van bisschoppen op Balkenende

Rob (R@b)
Bisschop Van Luyn heeft vanavond in het RKK tv-programma Kruispunt, namens de rooms-katholieke bisschoppen scherpe kritiek geuit op het beleid van het kabinet-Balkenende II. Volgens Van Luyn zijn de lasten niet redelijk verdeeld: ''De zwaksten komen er bekaaid van af''.

Luyn vindt ook dat er te weinig rekening mee gehouden wordt dat mensen bepaalde verantwoordelijkheden niet kunnen dragen. ''Er wordt te weinig gesproken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn. De sterkeren moeten meer lasten dragen dan de kwetsbare mensen''.

Ook legt het kabinet teveel nadruk op economie en geld verdienen, terwijl er andere manieren zijn om bij te dragen aan de samenleving, aldus Van Luyn. Hij verwees daarbij naar vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld de mantelzorg.

Net als de Raad van Kerken pleitte de bisschop voor een ruimhartig pardon voor 6.000 in plaats van 2.200 asielzoekers, die al lange tijd in Nederland verblijven.