SP wil discussie spreiding allochtonen

Rob (R@b)
De SP wil dat het Rotterdamse debat over de spreiding van kansarme migranten, ook in de Tweede Kamer wordt gevoerd. De SP is al lange tijd voor een spreidingsbeleid en tegen het ontstaan van zwarte en witte wijken. Alleen wanneer allochtonen met autochtonen samenleven, kan er volgens de partij sprake zijn van een vruchtbare integratie.

"Nu het Rotterdamse gemeentebestuur heeft aangekondigd met maatregelen te komen om de vestiging van kansarme migranten eerlijker over de stad en de regio te verdelen, is het de hoogste tijd om ook in het parlement deze discussie te voeren'', aldus SP-Kamerlid Agnes Kant.

Agnes Kant: "Door slim te bouwen en een uitgekiend woningtoewijzingssysteem te hanteren kan aan veel mensen een veel betere, eerlijkere kans worden geboden op goede toekomst hier. Mensen die alleen maar hameren op het vermeende recht van vrije vestiging gaan voorbij aan de grote problemen die er in sommige delen van Nederland bestaan".