Wereldbevolking blijft hard groeien

Bart (veekeend)
Veel ontwikkelingslanden in Afrika en AziŰ hebben door politieke onrust en oorlog geen mogelijkheden om aan programma's voor geboorteregeling en alfabetisering te werken. Hierdoor neemt zowel de bevolkingsgroei als de armoede in de Derde Wereld sterk toe.

Het ge´ndustrialiseerde en welvarende Europa krijgt daarentegen te maken met een sterke bevolkingsafname. Dat zegt het Population Reference Bureau (PRB), een in de Verenigde Staten gevestigde organisatie voor demografie, in zijn dinsdag uitgebrachte jaarrapport World Population Data Sheet.

De wereldbevolking zal in de eerste helft van de 21ste eeuw met bijna de helft toenemen tot ongeveer negen miljard mensen, zo voorspelt het PRB. De prognose komt ongeveer overeen met die van de Verenigde Naties en andere organisaties. De Verenigde Staten zullen, door een stabiel geboortecijfer en grootschalige immigratie, als ÚÚn van de weinige ge´ndustrialiseerde landen een groei van hun bevolking realiseren, met 45 procent tot 422 miljoen.

In Europa zal de bevolkingsomvang tussen nu en 2050 met negen procent dalen tot 664 miljoen mensen, tenzij echtparen meer kinderen krijgen of er meer immigranten worden binnengelaten.

Dat betekent dat de meeste groei zal komen van de ontwikkelingslanden, met name de landen waar op dit moment politieke onrust heerst of oorlog wordt gevoerd. De bevolking van Pakistan zal in 2050 bijvoorbeeld met 134 procent zijn toegenomen tot 349 miljoen. In het door burgeroorlog geteisterde Congo wordt zelfs een verdrievoudiging van de bevolking verwacht, tot 181 miljoen. Geboortebeperking is niet aan de orde en als dit soort programma's er al waren, dan zijn deze door strijd of politieke onrust onderbroken. Hoewel aids het sterftecijfer in veel Afrikaanse landen doet stijgen, zal in Afrika per saldo toch een groei van de bevolking plaatsvinden.

India staat nog steeds op de nominatie om China in 2050 te hebben ingehaald als het land met de meeste inwoners. De Indiase bevolking zal naar verwachting met 52 procent groeien tot 1,6 miljard. De bevolking van China, nu 1,3 miljard, zal in 2025 waarschijnlijk zijn toegenomen tot 1,45 miljard.Daarna wordt er in China een lichte daling verwacht, tot 1,4 miljard in 2050.