Schatting: 200 terroristische moslims in NL

Rob (R@b)
bumberklevers had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In een rapport aan de Tweede Kamer schrijft minister Remkes van Binnenlandse Zaken (VVD) dat er in Nederland zo'n 100- tot 200 personen actief zijn in islamitische terroristische netwerken. Remkes antwoordde op vragen van de fractie van de VVD, die opheldering wilde over de gevaren van het islamitisch terrorisme in Nederland.

Het is voor het eerst dat schattingen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over radicale moslimextremisten officieel naar buiten worden gebracht. Remkes benadrukt dat islamitische terroristen hun doelwitten niet impulsief kiezen maar dat geruime tijd voorbereiden. Zij laten zich daarbij niet snel van hun plan afbrengen, ook niet als medestanders worden gearresteerd.

De VVD-minister meent dan ook dat aanhoudende waakzaamheid nodig blijft: "Terroristen slaan immers vaak toe op het moment dat de aandacht voor beveiliging verslapt en de dreiging lijkt afgewend."

Nederland steekt volgens Remkes dan ook veel energie in onderzoek naar Ún de bestrijding van moslimterreur.