Tegenvaller van 10 miljard voor nieuw kabinet

Rob (R@b)
Het kabinet dat na de verkiezingen van 22 januari zal worden gevormd begint onder een slecht gesternte. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat het voor de periode 2004 tot 2007 rekening zal moeten houden met een forse tegenvaller van 10 miljard euro.

De enorme tegenvaller wordt veroorzaakt door de lagere economische groei, waardoor de overheidsinkomsten lager uitvallen. Volgens het CPB zal het financieringstekort de komende jaren stijgen.

Deze uiterst sombere voorspellingen hebben tot geschrokken reacties geleid bij de politiek. In een reactie zei minister Hoogervorst van FinanciŽn dat het begrotingstekort in 2006 moet zijn weggewerkt. Nieuwe bezuinigingen lijken dan ook onontkoombaar.