Zalm: Ook christelijke scholen aanpakken

Rob (R@b)
VVD-leider Gerrit Zalm laat deze week in een interview met de Nieuwe Revu weten dat hij in bepaalde omstandigheden af wil van artikel 23 in de Grondwet, wat vrijheid van godsdienst in het onderwijs garandeert. Vorige week liet PvdA fractievoorzitter Wouter Bos al weten dat er wat hem betreft grenzen zijn aan die vrijheid.

Zalm reageerde op een vraag of er ook opgetreden moet worden tegen christelijke scholen, als die op school zaken 'onderwijzen' die in strijd zijn met de wet. Dit naar aanleiding van opmerkingen van Zalm dat hij islamitische scholen strenger wil controleren en zoveel mogelijk wil tegengaan.

De VVD bewindsman zegt dat wat hem betreft ook tegen bijvoorbeeld een streng-gereformeerde school waar leerlingen wordt voorgehouden dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen, of homofielen minderwaardig zijn, opgetreden moet worden.